Fizioterapeita Konsultācija


Konsultācijas laikā mēs ar Tevi darbosimies komandā, lai es spētu izprast radušās problēmas vai sāpju cēloni, kas nereti ir pavisam nesaistīta ar sāpju vai diskomforta zonu un veiksmīgi sastādītu īstermiņa, un ilgtermiņa mērķus kā arī terapijas norisi. Pirms konsultācijas ir svarīgi zināt:

Pirmreizējās konsultācijas laiks ir ~1h. Vēlams ērts un brīvs apģērbs, jo, apskates laikā, nepieciešams novērtēt sāpju zonu vai vispārējo stāju, kas veicams bez virsējā apģērba

Vēlams līdzi ņemt iepriekš veiktos izmeklējumus, analīžu rezultātus un to aprakstus, kas var būtiski palīdzēt analizēt un izprast ķermeņa struktūru un sekmīgāk izveidot rehabilitācijas plānu

Fizioterapeita Konsultācija


Konsultācijas laikā mēs ar Tevi darbosimies komandā, lai es spētu izprast radušās problēmas vai sāpju cēloni, kas nereti ir pavisam nesaistīta ar sāpju vai diskomforta zonu un veiksmīgi sastādītu īstermiņa, un ilgtermiņa mērķus kā arī terapijas norisi. Pirms konsultācijas ir svarīgi zināt:

Pirmreizējās konsultācijas laiks ir ~1h. Vēlams ērts un brīvs apģērbs, jo, apskates laikā, nepieciešams novērtēt sāpju zonu vai vispārējo stāju, kas veicams bez virsējā apģērba

Vēlams līdzi ņemt iepriekš veiktos izmeklējumus, analīžu rezultātus un to aprakstus, kas var būtiski palīdzēt analizēt un izprast ķermeņa struktūru un sekmīgāk izveidot rehabilitācijas plānu

Konsultācijas laikā:


Ievācu detalizētu informāciju par saslimšanas/traumas vēsturi, ikdienas dzīvesveidu un ergonomiku

Apskatu un analizēju veikto izmeklējumu datus un izrakstus

Veicu funkcionālo izmeklēšanu, stājas novērtēšanu, kustību un muskuļu testus, lai izvērtētu iespējamo disbalansu ķermeņa struktūrām un kustību kvalitāti

Pēc izmeklējumiem, tiek izskaidrotas atradnes un sastādīts fizioterapijas plāns kas balstās uz īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, savukārt to sasniegšanai tiks doti ieteikumi ar ārstnieciskajiem vingrojumiem, masāžām, kinezioloģisko teipošanu vai manuālās terapijas metodēm, attiecīgi individuālajam gadījumam. Tiks doti ergonomikas pamatprincipu kā arī ikdienas aktivitāšu norādījumi.

Lai konkretizētu diagnozi, iespējams var tikt dots ieteikums veikt papildus izmeklējumu pie cita speciālista

 
Kontakti